Sex skäl att handla lokalt

  • Arbetstillfällen skapas eller bevaras i din egen kommun, vilket också leder till att skatteintäkterna via de anställda ökar (pengarna stannar i staden).

 

  • Risken att butiker lägger ner (stängs) minskar radikalt! ”Man saknar inte kon förrän båset är tomt.”

 

  • Möjlighet till ökat utbud då handlarna kan lägga mer resurser på inköp av nya intressanta varor.

 

  • Det är lättare att reklamera, lämna tillbaka eller byta de varor du har köpt.

 

  • När affärslivet blomstrar blir staden trevligare och intressantare. Detta leder i sin tur till att fler handlare och företag etablerar sig samt att inflyttningen och turismen ökar. 

 

  • Det är i de flesta fall bättre för miljön, då inte var och en behöver åka så långt för att få tag på det man vill ha. Det är bättre att handlaren tar hem varorna än att kunderna ska behöva åka i var sitt fordon.

 


Länkar


teamronneby.se
Här hittar du samlad info om handelsaktörer i hela Ronneby kommun, samt vissa webkampanjer.

Besök Ronneby!
Besök Ronneby!