Ronneby Handel

Ronneby, Den moderna kurorten, är känt för sin vackra Brunnspark, Brunnshotellet och de pittoreska kulturkvarteren. Här finns modern handel i en historisk småstadsmiljö.

Vi ser stor potential i Ronneby som handelsstad och vi arbetar aktivt för ett levande centrum där ett intressant och brett butiksutbud tillsammans med aktiviteter, uppträdanden och festivaler ger ett rikt gatuliv. Vi verkar för att stärka Ronnebys handel genom samarbete, kunskapsutbyte och inspiration. 

Vi arbetar också i ett nära samarbete med olika förvaltningar och myndigheter inom Ronneby kommun för att förbättra och försköna stadsmiljön samt stärka varumärket Ronneby den moderna kurorten.

 

Sörbyområdet i norr representerar ytterligare en avgörande post för stadens utveckling och där finns också många av Ronneby Handel- & Intresseförenings medlemmar. Dessutom är framsteg för handeln i centrumområdet ett avstamp för arbete med dessa frågor även i övriga kommunen.

 

Arbetet i föreningen är helt och hållet Ideellt. Vi tar tacksamt emot insatser från dig som på något sätt vill bidraga till att handeln i Ronneby fortsätter leva och utvecklas! Har du idéer och tankar du vill förmedla är du hjärtligt välkommen att kontakta oss.

 

Med vänlig hälsning

 

Styrelsen

 

 

Uppdrag och vision

I enlighet med stadgarna har Ronneby Handel- & Intresseförening till ändamål att främja näringslivets utveckling och fortbestånd, samt syftar till att utgöra intresse- och remissorgan för näringslivet i Ronneby kommun. Föreningen skall även verka för samarbete och samförstånd mellan näringsidkare, såväl enskild som företag, inom Ronneby kommun samt i övrigt till varata medlemmarnas intressen.

 

Vår vision är att; Ronneby ska uppfattas som en tillgänglig, vacker och trivsam plats där handeln är varierad och vänlig. Det är mot bakgrund av denna vision styrelsens ideella arbete är inriktat.

 

Detta är några av de saker vi gör:

  • Vi försöker samordna öppettiderna i centrum genom att ha rekommenderade öppettider. Detta för att våra medlemmars kunder ska känna sig säkra på att det är meningsfullt att åka in till centrum för en trevlig shoppingtur.

 

  • Står i ständig kontakt och dialog med radio, tidningar och sociala medier för att på bästa sätt nå ut till allmänheten med våra budskap samt för att arbeta fram riktigt bra marknadsföringsavtal för våra medlemmar.

 

  • Underhålla och uppdatera vår hemsida för att våra medlemmar, deras kunder och allmänheten ska få en bra bild av vad som händer och vilka vi är.

 

  • Vi har presentkort som alla medlemmar tar emot - något som verkligen gynnar den lokala handeln. Du kan köpa dessa hos ICA Maxi, Willys och Rosenquist Foto! De går att lösa in i alla våra medlemsbutiker!

 

  • Arbetar för att lyfta värdet och vikten av att handla lokalt.

 

  • Arbetar för att göra Ronneby attraktivt och tilltalande för dess invånare och besökare genom att anordna olika former av aktiviteter och kampanjer tillsammans med olika intressenter så som kommunen, fastighetsägarna, företag och organisationer. Dessa aktiviteter kan vara allt ifrån Outlet på torget till Julskyltning etc.

 

  • Verkar för en välskött och tilltalande stadskärna som signalerar trivsel, utbud, trygghet och mysfaktor.

 

  • Deltar aktivt i olika former av samarbetsgrupperingar så som Näringslivsrådet, Centrumkommittén, BRÅ (Brottsförebyggande rådet) och Måndagsgruppen (ERFA-grupp). Detta för att få en direktkontakt med kommunen, fastighetsägare, tjänstemän och politiker samt medlemmarna emellan för utbyte av erfarenheter samt att kunna föra medlemmarnas talan i olika sammanhang.

 

  • Arbetar för att Ronnebys handel ska vara en av de bästa i landet vad avser kundservice, kundbemötande, utbud och estetiskt tilltalande butiker.

 

Medlemsavgiften är differentierad i tre nivåer förutom grundavgiften på 100:-

 

A.) 0-2 anställda 292:- /månaden.
B.) 3-7anställda 375:-/månaden
C.) 8+ anställda 667:- / månad.
 

Beloppen faktureras kvartalsvis.

 

Vi har medlemsmöte 2 ggr/år var av ett årsmöte samt styrelsemöte 1 ggr/mån. Protokoll från möten skickas ut en vecka efter mötestillfället.

 

Hjärtligt välkommen att bli en av oss vi hoppas att du ska finna det meningsfullt och fördelaktigt att vara medlem i Ronneby Handel- & Intresseförening!

 

Med vänlig hälsning

 

Styrelsen